Publikace

Dbáme na to, abychom praxi promítli i do teorie.
Naleznete zde publikace a odborné texty z oblasti práva.

Informace

Náhrada reflexní škody společníků korporací

Informace

Strategie civilního procesu

Informace

Media Law in the Czech Republic Second Edition

Informace

Občanský zákoník: úskalí věcných práv.

Informace

Mediální právo

Informace

Obchodní právo

Informace

Občanské právo hmotné: relativní majetková práva

Informace

Nový Občanský zákoník - Problémy a úskalí

Informace

Závazkové právo

Informace

Občanské právo hmotné

Informace

Komentář k zákonu o obchodních korporacích

Informace

Quo vadis, střední Evropo? Metamorfózy práva III.

Informace

Media Law in the Czech Republic

Informace

Mediální právo

Informace

Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání

Informace

Mediální zákony

Informace

Média, komunikace a kultura

Informace

Metamorfózy práva ve střední Evropě

Informace

Mediální právo 2004 2. rozšířené vydání

Informace

Mediální právo 2004

Informace

Korupce na český způsob

Informace

Úvěry zajištěné zástavním právem

Knihkupectví pro advokáty
www.alescenek.cz

Zajišťuje dodávky české odborné literatury za zvýhodněných podmínek, dále cizojazyčnou literaturu.


Seznam publikací